Logistieke zorg

U wilt zo min mogelijk ruis in uw proces hebben. Iedere storing of verstoring immers zorgt
voor stilstand en extra kosten. Dat besef is diep in onze organisatie geworteld en is zelfs de
basis geweest voor de manier waarop wij onze dienstverlening hebben ingericht: volledig
dienend aan uw processen.

In elkaar grijpen

De uitdaging is om uw en onze processen optimaal in elkaar te doen grijpen. Dat gaat verder
dan ‘u bestelt, wij leveren’. Zo hebben wij klanten bij wie wij onderdelen zelf direct al in het
magazijn opslaan. Dat scheelt hen werk en geeft hen een besparing op de indirecte kosten.

Op zoek naar kostenbesparingen 

Dat is altijd de insteek in onze samenwerking met onze klanten: hoe kunnen we er samen
voor zorgen dat we inefficiencies reduceren of zelfs uitsluiten. Ieder vanuit zijn focus. Wij

vanuit materialen en onderdelen, u vanuit uw core business. Met één doel: de kosten zo
laag mogelijk houden.

 

Oplossingen 

Onze logistieke specialisten helpen u bij het opzetten van een 2BIN-systeem en bij het 
toepassen van kitting voor uw projecten.